» Tuğla Duvar, Gaz Beton ve İstinad Duvarı

 Tuğla Duvar 
 
Çeşitli şekil ve boyutlardaki tuğlaların bağlayıcı çimento harcıyla örülmesi yoluyla inşa edilirler. Tuğlanın imali, killi toprak ve balçığın belirli kıvamda yoğrulup kalıplanması ve güneşte kurutulmasından sonra 600 – 800 °C’de pişirilmesi şeklinde olur. Ayrıca içerisine kum, kül, öğütülmüş tuğla veya kiremit tozları da katılmaktadır. Tuğla iyi pişmiş, düzgün kalıplanmış çatlaksız, boşluksuz, homojen, ince taneli ve yoğun olmalıdır. 1.50 m yüksekten bırakıldığında ikiden fazla parçaya ayrılmamalı, 12 saat su içerisinde bırakıldığında ağırlığının % 20’sinden fazla su emmemelidir.
 
 

Gazbeton Nedir?
 
Binalara çok yönlü katkılar sağlayan, modern dünyanın duvar örgü malzemesi olarak ilk tercihi konumunda olan gazbeton; hafif yapı malzemesidir. 
 
Gözenekli hafif bir yapı malzemesidir.
Hacim olarak %70-80 gözeneklerden oluşur. 
Yoğunluğu düşük, masif bir malzemedir. 
Isı iletkenliği en düşük kagir duvar malzemesidir.
 
Neden Gazbeton?
 
Yüksek performansı sayesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan gazbeton, Amerika^dan Japonya^ya kadar birçok ülkede üretilir. Dünyanın en prestijli şehirlerinin gözde yapılarında kullanılan gazbeton, yüksek ısı yalıtımı özellikleri ile yapının yangın ve deprem güvenliğini arttırması nedeniyle pazarın önemli bir ihtiyacını karşılar.
 
Projelere Değer Katan Yapı Malzemesi
 
Üstün özellikleri ile gazbeton, her tip konutta, sosyal ve turistik tesislerde, ticaret ve sanayi yapılarında sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve hız nedeniyle güvenle kullanılır.
 
Yalıtım Gazbetonla Sağlanır
 
Binalarda meydana gelen ısı kayıplarının büyük kısmı dış duvarlarda oluşur. Bina dış duvarlarında ısı yalıtımı sağlamanın pratik ve ekonomik çözümü gazbeton kullanmaktır. Tuğla, taş, briket gibi malzemelerle yapılmış duvarlar, ilave maddeler ve ek masraflarla gazbetonun tek başına sağladığı üstün yalıtım gücüne ancak ulaşabilirler.
 
Gazbeton Hiç Yanmaz 
 
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre, 1200°C^ye kadar ısıya dayanıklı "A1 sınıfı hiç yanmaz" malzeme sınıfındaki gazbeton, yangına 240 dakikadan fazla karşı koyabilmesiyle, yangına karşı emniyetli binalar inşa edilmesinde, "yangın duvarı" ve "yangın güvenlik holü" çözümlerinde vazgeçilmez bir seçenektir.
 
İstinad Duvarı
 
Ani seviye farklarının bulunduğu şevler arasında dikey geçişi sağlayan yapılara istinat duvarı adı verilir. İstinat duvarının yapım amacı duvarın arkasında bulunan malzemeden doğan itkiye karşı gerekli stabiliteyi sağlamasıdır.
 
İstinat duvarları, ulaşım sistemlerinin yarma ve dolgularında köprü kenar ayaklarında, bodrum kat duvarlarında, heyelan ve taşkın önleme bölgelerinde, rıhtım duvarlarında, kömür ve maden cevheri gibi malzemelerin tutulması gibi sahalarda kullanılmaktadırlar.
 

 

» Çevre Düzenlemesi

 

 

Doğa, planlama ve tasarım ögelerini sistemli bir şekilde analiz yapan peyzaj mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Her konuda olduğu gibi bahçe düzenleme ve çevre düzenleme konularında da mutlaka uzmanlardan destek alınmalıdır.Bu konunun da uzmanları peyzaj mimarları ve ziraat mühendisleridir. Bu sektörde hizmet veren çok sayıda peyzaj firması bulunmaktadır. Bunun yanında çok daha fazlada vasıfsız çalışana rastlamak mümkündür. Bir bina yaparken mutlaka inşaat mühendisinden yardım alınmasına rağmen çevre düzenlemesi konusunda o kadar titiz davranılmamaktadır. Oysa eğer ekonomik bir alış veriş söz konusu ise ödememizin karşılığını alıp almadığımızı bilmeliyiz.

 
Çevre düzenlemesinde yapılan yanlışlar çok sonra anlaşılacağından maalesef iş bittiğinde düzenlemeyi yapanın sadece düzenlemedeki estetik anlayışı yada çok ciddi mimari hataları ortaya çıkacaktır. Asıl hatalar belki yıllar  sonra çok daha net anlaşılacak ve artık telafi edilemez noktada olacaktır. Yanı sıra günümüzde, eğitimsiz ve tecrübesiz birçok peyzaj uygulayıcısı ekonomik nedenlerle tercih edilmekte ama sonuçta aynı alana birkaç deneme-yanılma yapılarak çevre düzeni kurgulamaktadırlar ki böylece de olayın hiç de ekonomik olmadığı anlaşılmaktadır.
 
Piyasada bir peyzajcı yada bu konuda uzman ziraat mühendisinin yanında bir kez bahçe düzenlemesine katılıp ertesi gün bu işe soyunan bir yığın vasıfsız kişiye rastlamak mümkündür. Oysa yeterli bilgi birikimine sahip olmayan bir kişi ancak gördüğünü uygular fakat hangi bitki neden seçilmiştir çoğunlukla bilmez her yerde aynı uygulamayı yapar ki buda kısa sürede yapılan masrafları ve emeği boşa çıkarır.
 
Bugün yapılan ve uygulamaya başlanan projelerin kısa orta ve uzun ölçekte hangi noktada olacağı elbette değerlendirilmeli ve bu kriterler ışığında çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. Bitki seçimleri büyüme hızları, bitki karekterleri, tepe taç mesafeleri, yönleri, dikileceği toprak özelikleri, rüzgarın yönü ve hızı, güneşlenme süresi v.b. birçok faktör çevre düzenlemesine etki edecektir. Maalesef, çevre düzeni herkes tarafından uygulanabilir olduğunu düşünenler iş güçlerini ve paralarını doğru değerlendirememektedirler.
 
Bazı ihtiyaç sahipleri de, bahçesinin yıllar sonra kavuşacağı şekli, kompozisyonu hemen istemektedir ki bu mümkün değildir. Çünkü peyzaj firmaları zaman satabilme özeliğine sahip değildirler. Sonuç itibari ile konunun uzmanı olan profesyonellere güvenmek ve beklemek zorundayız. Aksi halde bugünden zorlama ile ortaya çıkarılmaya çalışılan görüntü şu an için bizi tatmin etse de yakın gelecek de çok pişman olacağımız uyumsuz bir gelişme göstereceğini de ihtimaller arasına koymalıyız.

» GÖRSELLER