» Çelik Konstrüksiyon Çatı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çelik çatı yapının varolan ağırlığına ek yük oluşturup deprem gibi önüne geçilemez can ve mal kaybına sebep olacak afetlerde en yüksek dayanıklılığı sağlayan, estetik, kaplama ve çatı görünüm tipine göre daha teknolojik bir şekilde kaliteyi sembolize eden bir çatı çeşitidir. Diğer yapılarda olduğu gibi bina çatı çevresinin üzerine yine çatı görünüm projesinin müşterinin onayladığı biçimde yapılmasıyla elde edilen konstrüksiyon çatı biçimidir.
 
Neden Çelik Çatı?
 
Çelik çatı, yapının kendi özgü ağırlığına ek zati ağırlık getirmez ve olası doğal afetlerde kalıcılık sağlar. Can kaybına yaptırım sağlacıyı etkilerde bulunmaz, yüksek direnç göstererek yapı bütünlüğünün korunmasını sağlar.
 
Çelik çatı yapı malzemelerini oluşturan elemanların fabrikasyon olması tam güven sağlar ve kullanılan koruyucu malzemeler sayesinde çatı kalitesini en yüksek seviyede tutar.
 
Çelik çatı sistemleri üretim ve montaja dayalı olduklarından dolayı imalatı yada uygulanması zemin, mekan gözetmeksizin her mevsim, her bölgede kolaylıkla uygulanabilir.
 
Yapı sahibi yada yetkilisinin kendine özel olarak çıkarttığı veya çıkarttırdığı tüm projeler kolaylıkla uygulanabilir, dilenirse farklı proje uygulamaları estetik bozmadan sorunsuzca tamamlanarak proje uygun hale getirilebilir.
 
Betonarme yapılarda olduğu gibi çelik çatı kalıp yada benzeri destekleyici sistemler kullanmadığı için doğaya uyumludur, asgari şartlar ilede çatı uygulaması sorunsuzca gerçekleştirilebilir.
 
Metal olması, çelik çatı sistemlerinin yüksek ısı ve soğuğa dayanıklılığını arttırır. Yangın veya doğa şartlarından minimum seviyede etkilenir, yapı sahibine ek zararlar getirmez.
 
Taşıma gücü zayıf altyapılı bölgelerde, zeminlerde veya yapı üstlerinde destekleyici nitelikle olduğundan dolayı ek çalışma ve maliyet getirmeyen çelik çatı sistemleri, yapının kalitesini ve korunabilirliğini arttırır.
 
Oluşacak büyük açıklıkları çelik çatı kapatabilir, betonarme yapılarda ihtiyaç duyulan taşıcı sistemin eklenmemesini sağlar. Buda çelik çatı sisteminin daha kullanıma elverişli hale gelmesini sağlar.
 
 

» Ahşap Çatı

 

Ahşap çatılar ekonomik olan ve de çok yaygın olarak kullanılan bir çatı türüdür. Düz çatı şekli en basit ahşap çatı şeklidir. Daha çok sanayi yapılarında görülen bir tiptir. En yaygın kullanılan türü ise eğimli çatıdır. Kar toplanmalarının en aza indirilmesi ve su sızdırmasını engellemek için de eğim yapılır. Böylece kar yükü de azaltılmış olur. Kar yükü yanında rüzgar etkisi de çatı için çok önemlidir.
 
Ahşap çatılarda, ahşap çubuklardan oluşan kafes sistemi en önemli taşıyıcı sistemdir. Ahşap çubukların bir araya getirilerek oluşturulmuş bu sistemde, çubuk bağlantıları düşey düzlemdedir ve kafes sistemleri birbirlerine bağlanarak beraber çalışması sağlanır. Kafeslerin birbirlerine bağlanmasını sağlayan aşık diye adlandırılan elemanlar mevcuttur. Aşıklar eğimli doğrultuda merteklerle bağlanır. Bunun üstüne de ahşap tahtalar çatı kaplaması olarak çakılır. Daha sonra da çatı kiremitleriyle üstü kaplanır. İsteğe göre buraya izolasyon malzemesi de konabilir. Bu durum ahşap çatılarda ısının tasarrufu bakımından faydalı olduğu için yaygın olarak tercih edilen bir durumdur.
 
Bazı sanayi yapılarında, kiremit yerine, eternit ve çinko oluklu levhalar da kullanılabilir. Bu durumda ahşap tahtalarla çatıyı kaplamaya gerek yoktur. Bunun dışında yalıtımı sağlamak amacıyla bitümlü levhalar da serilebilir. Bu şekilde yapılan çatılarda, ara mesnet olmaksızın 8m gibi oldukça büyük açıklıklara kadar kullanılabilir. Böyle bir çatı betonarme düz döşeme üzerine konuyorsa sık sık döşemeye mesnetleme yapılır. Çatı eğiminin binanın dış yüzeylerine yakın, dik ve içerilerde daha az eğimli düzenlenmesiyle çatıda kullanılabilir bir hacim teşkil edebilir.
 
 
 
Ahşap Çatılar ile Çelik Çatılar Arasındaki Farklar, Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
 
Ahşap malzeme ile çelik malzeme çalışma mantığı açısından benzer özellikler gösterir. Ahşapın en büyük avantajlarından biri hafif olmasıdır ancak fazla rüzgar alan bölgelerde bu bir dezavantaja dönüşebilir çünkü hafif bir malzemenin rüzgarda savrulma olasılığı daha fazladır. Çelik malzemenin dayanımı son derece yüksektir ancak ahşap malzemeye göre çok pahalı olduğundan çatılarda ikinci sıradaki tercih sebebi olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik etkenlerden dolayı iki malzemenin de net olarak birbirinden üstünlüğü yoktur ancak çelik çatı kullanımı her zaman ahşap çatılara göre daha güvenli olacaktır.

» Çatı Uygulamaları

ÇATI UYGULAMALARI
 
Çatı Aktarımı
Çatı Isı Yalıtımı
Gizli Dere İzolasyonu
Açık Dere Değişimi
Çatı Altı Cam Yünü Serimi
 
ÇATI MODELLERİ
 
TERAS ÇATILAR
 
Teras çatılar, bir yapının en kritik yerlerinden biridir. Yazın en çok güneş alan, kışın ise kar ve buz nedeniyle en uzun süreyle soğuğa maruz kalan kısımlardır. Bu nedenle, ısı yalıtımı mutlaka gereklidir. Yapılacak ısı yalıtımı sadece soğuğu ve sıcağı önlemekle kalmayıp aynı zamanda betonarme dösemeyi ısıl gerilmelerden ve tahribatından korur, yapının ömrünü uzatır, onarım ihtiyacını azaltır. Teras çatıların ısı yalıtımı mekanik açıdan da zorlanır. Üzerinde gezilip gezilmemesine ve yalıtım levhalarına gelecek yüklere bağlı olarak  genellikle 20-30 kg/m3 yoğunluklar arasından seçim yapılır. Eğer yapı elemanı, yoğun trafik, v.b. büyük basınç gerilimlerinin etkisinde kalacak ise, daha yüksek yoğunluklardaki ürünler de kulalnılabilir. Uygulama sırasında düzgün yüzey üzerine buhar dengeleyici ve buhar direncini sağlayan katman yerlestirilir. Üzerine EPS ısı yalıtım levhaları aralarından boşluk kalmayacak şekilde yerlestirilir. Levhaların üzerine su yalıtımı uygulanır. Teras bahçelerinin ısı yalııtmında da EPS yalıtım levhaları başarı ile kullanılır.
 
Üzerinde Gezilmeyen Teras Çatılar
 
Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı plağı üzerine ısı ve su yalıtım malzemeleri getirilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. En üste gelecek çakıl tabakası beyaz renkli ve dere çakılı (sivri köseleri olmayan) kullanılmalıdır. Yalıtım malzemesi olarak mineral yün kullanılmak istendiginde, yalıtım malzemesinin altında ve üstünde su yalıtım membranı kullanılmalıdır.
 
Üzerinde Gezilebilen Teras Çatılar
Bu teras çatı tipi de üzerinde gezilemeyen terasa benzer. Su farkla ki keçenin üzerine çakıl yerine tekrar yüksek dozlu en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılmalı ve isteğe göre kaplama malzemesi döşenmelidir. Eger yalıtım malzemesi üzerine daha fazla yük gelecekse, daha yüksek basma mukavemetine sahip olan yalıtım malzemeleri (XPS levhalar) tercih edilmelidir. Ayrıca istenirse XPS üzerine baskı betonu atılmadan plastik takozlar üzerine karo mozaik döşenerek de uygulama yapılabilir.
 
 OTURTMA ÇATILAR
 
Oturtma çatılar, genellikle bir beton döşeme üzerine oturtulan, üstü kiremit v.s. gibi bir örtü ile kaplı olan ve çatı arası boşluğu bulunan çatılardır. Ülkemizdeki çatılar genellikle bu şekildedir. Çatı meylinin % 33 olması yüzünden çatı arası boşluğu degerlendirilemez. Çatı arasında su deposu, eski eşyalar v.s. bulunabilir. Bu tip çatılarda yalıtım uygulaması fevkalade kolay olup, çatı arasındaki beton döşeme üzerine yalıtım malzemesi ruloları yan yana gelecek şekilde serilir. Dikmelerin isabet ettiği yerler bıçakla oyulur ve ruloların düzgün bir şekilde serilmesi temin edilmiş olur. Çatı şiltesinin alt ve üstüne naylon v.s. gibi bir malzeme koymak şart değildir. Hatta Çatı şiltesinin üzerinin naylon gibi buhar geçirmeyen bir malzemeyle örtmek hatalıdır. Mutlaka toz v.s. den korumak için bir malzeme ile örtmek  istenirse, o takdirde seçilen malzemenin buhar geçiren bir malzeme olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla cam yününün, dış kısmı buhar geçirgenlik özelligine sahip cam tülü kaplanarak uygulanır 
 
HAZIR PANEL ÇATILAR
 
Baska yerde hazırlanmıs yalıtımlı paneller konstrüksiyon üzerine konularak monte edilir. İşçiliğin kolay olması dolayısıyla tercih edilen bu sistemlerin bir sakıncası, panellerin eklerinin ısı köprüleri yapmasıdır. Özellikle tekstil sektörü gibi yüksek nem oranı gerektiren iç mekanlarda bu sistemin kullanılması sonucu panellerin ek yerlerinde yoğuşma görülmektedir. Daha önceden yapılmış ve yoğuşma görülen çatılarda da uygun bir buhar kesici tatbik edilmelidir
 
SANAYİ ÇATILARI
 
Yurdumuzda sanayi çatıları genellikle, çelik veya prefabrik beton konstrüksiyon  üzerine yapılmaktadır. Bu konstrüksiyonlar üzerinde kullanılacak kaplama malzemelerinin deliminasyona karşı davranışları ve yanıcılık özellikleri dikkate alınmalıdır. Sanayi çatılarında üç tip uygulama karsımıza çıkmaktadır.

 

» Membran ve Shingle Uygulamaları

 
 
Membran Uygulaması
 
Uygulama yapılacak olan çatı, teras, temel, perde gibi su yalıtımı yapılacak olan alan için doğru membran seçimi ve uygulamasına dikkat edilmelidir. Düz veya %5^e kadar eğimli çatıların su yalıtımında iki kat membran (bituline) kulllanılması, alt kat membranların cam tülü, ikinci katın polyester donatılı olması uygundur. membran tipinin seçiminde,yapının kullanım biçiminin özelliklerine ve iklim şartlarına göre hareket edilir. Membranın yapışacağı zeminin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmeli,iyi bir tutuculuk sağlaması için, zemine bir kat Likit astar sürülmelidir.
 
Tam yapıştırma sisteminde, üstteki membranın zemine veya alt membrana değdiği tüm yüzeye şalumo ile eritme kaynağı uygulanır. Membran ruloları enden ve boydan 10cm bindirilmelidir. Mineral kaplı membranların boyuna bindirmelerinde, granüller iyice kazınmalı, şalumo ile ısıtılarak membrana gömülmelive bini boyu 15 cm olmalıdır. Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusunda dik yönde oluşturulmalı, sıralar arasında şaşırtma uygulanarak, ek yerlerinin olabildiğince kesişmemesine ve üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir.
 
 
Kullanım Alanları;
 
Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında
♦Teras ve eğimli çatılarda
Basınçlı yeraltı su problemlerinde
İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında
Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri 
Bahçe teras, su depoları, gölet, pis su arıtma tesisleri
Otopark, gizli dere yalıtımlarında
 
 
 SHİNGLE UYGULAMALARI
 
 
 
 
Ülkemizde geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak sert ve kırılgan kaplamalar kullanılır. Ancak bu malzemelerin neden olduğu sorunlar halk arasında yaygın olarak bilinmektedir. Asfalt kiremit “shingle” size karşılaştığınız bu sorunların hiçbirini yaşatmaz. Kırılmama özelliği sayesinde bina ömrü boyunca çatınızı ve evinizi korumaya devam eder. Her türlü iklim koşulunda kolaylıkla uygulanabilir. Aşağıdaki noktalar shingle’ın neden dünyanın en çok tercih edilen çatı kaplama malzemesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
 
Çarpıcı görüntü, kalıcı güzellik;
Shingle çatı kaplamaları çatı kaplama işinde sanatsal bir devrime yol açmıştır. Geniş model ve renk seçeneği tam da sizin hayalinizdeki çatıları ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.
 
Ekonomik;
Hafiftir, iskelet maliyetini düşürür. Mahya, dere detayları, baca dibi gibi detayları çözmek ve uygulamak çok kolaydır. Size zamandan kazandırır.
 
Uzun ömürlü;
Doğru uygulama ile shingle kaplanmış bir çatı, bina ömrü boyunca tam işlev görür. Uzun yıllar sorunsuz bir çatıya sahip olmanızı sağlar.
 
Geniş uygulama alanı;
Ahşap konstrüksiyon çatılar
Çelik konstrüksiyon çatılar
Eğimli beton çatılar
Pergolalar
Kameriyeler
Kubbeler
 
Eğimli çatı kaplama malzemesi olan asfalt kiremit “shingle”, yaygın olarak kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan bir üründür. Shingle levhaların uygulanması için tavsiye edilen en düşük çatı eğimi % 20^dir.
 
 

» Sandviç Panel ve Kiremit Çatılar

 Sandviç Panel Çatılar
 
 
 
Sandviç paneller, iki boyalı Galvaniz veya Alüminyum trapez levha arasında (PIR, PUR, Taşyünü) iç dolgu malzemesi ile ısı yalıtımı amaçlı üretilen kompozit malzemelerdir.
 
Yapıların çatı,cephe ve iç bölme veya soguk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç paneller; kullandıkları alanlarda oldukça yüksek bir ısı, su,ses izolasyonu sağlar,nem yoğunlaşmasını önler. Ek olarak taşıma kapasitesi ile de mimari tercihlerde ön plana çıkmaktadır. Sandviç panel taşıma kapasitesi, panelin iç dolgu malzemesinin yorgunluğu, kalınlığı ve metal yüzeylerinin formuna bağlıdır. Sandviç panel fiyat fayda analizi çerçevesinde değerlendirildiğinde ekonomik bir çözümdür.
 
Metallerin (BGS,Alüminyum) ve iç dolgu malzemelerin kalınlığı, kullanılacağı alan ve üzerine gelecek yük miktarına uygun olarak belirlenmektedir. İç dolgu malzeme kalınlığının tespitinde kullanılacağı bölgenin iklim koşulları da dikkate alınmaktadır. Sandviç paneller; sıva, boya gibi kaplamalara gerek kalmaksızın ısı,su ve ses yalıtımı sağlayarak, binaların dış kabuğunu estetik ve uygun fiyatlı bir şekilde oluşturur. Sanayi yapıları,askeri yapılar, sosyal yapılar,zirai yapılar, spor tesisleri şantiye binaları, silolar, hiper marketler, alışveriş merkezleri, soğuk hava depoları ve hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik ve prefabrike beton olan yapılarda en iyi fiyatlarla tedarik edilir ve kullanılır.
 
 
Kiremit Çatılar
 
 
 
Kiremit çatı modelleri ülkemizde en çok tercih edilen ve kullanılan çatı sistemleri arasında yer almaktadır. Kiremit çatı sistem uygulamasında  kullanılacak kiremit modeli belirlenmelidir. Bu modeller hazırlanan çatı konstrüksiyonu (ahşap veya çelik) üzerine, kaplama veya çıtalama yapılır. Kaplamada, tahta /OSB levha kullanılır. Çıtalamada ise 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerinede çıtalama yapılabilmektedir. Hazırlanacak olan çatının; bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. Hazırlanan zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su yalıtım malzemesi tercih edilir ve kulanılır. Su yalıtım malzemesinin kullanılmasından sonra tercih edilen kiremit modeli çatıya uygulanır. Çatı da gerekli görülen noktalarda çatı sistem aksesuarları kullanılır.
 
Kiremit çatılar, çeşitli modellerde üretilip, estetik yönünden oldukçada güzel görünüme sahiptir. Doğru uygulama yapıldığında uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. 

» Teras Su Yalıtımı

 
 

Teraslarda su yalıtımı, betonarme zemin tabliyesinin, suya karşı kilitlenmesi işlemine, teras su yalıtımı denmektedir. Birkaç yöntem ile yapılmakta olan bu işlemler arasında, su geçirmeyen bir örtü ile terasın kaplanması vardır. Örtü anlamına gelmekte olan membran uygulamaları bu konuda akla ilk gelen ve en fazla kullanılan işlevli uygulamalardır.

 
Bunlar arasında klasik sistemdeki bitümlü membran, PVC membran veya epidiyel membranlar kullanılarak terasların kaplanması ve örtülmesi sayesinde yapılan uygulamalardır. Daha farklı bir uygulama olarak terasların betonarme tabliyesinin, kılcal çatlaklarına ulaşabilecek kristal üretilerek, zeminin kendisinin suya karşı kilitlenmesi şeklinde de yapılmaktadır.
 
Bu sistemde tüm zemine kristalize malzeme, file ile birlikte uygulanır ve terasların kenarlarındaki parefetlere kadar dödürülerek bir havuzlama yaratılır. Kristalize malzeme ile fileler ile birlikte yapılan bir uygulama üzerine, suyun akabileceği  süzgeçlere doğru bir eğim şapı atılır ve bununda üzerine yeniden file ve kristalize malzeme sürülerek, kenarlarda parafet altlarına kadar yükselerek bir havuzlama oluşturularak tamamlanır.
 
Süzgeçlerin tıkanması veya aşırı miktarda yağış sebebiyle birikme ihtimali olan suyun, su yalıtmını aşamaması için kristalize veya membran uygulamaları mutlaka kenar parafetlerin altlarına kadar yükseltilerek bir havuzlama sistemi oluşturulmalıdır. Bu sayede birikme anında suyun aşağıya iletilmesinin önüne geçilebilmektedir.
 
Dış cephe mantolama yapılmış binalarda, tüm dış cephe ısı yalıtımı yaptığı kadar su yalıtımıda yapmaktadır, ancak çatı ve teraslarda yapılmamış su ve ısı yalıtımları, dış cephe ısı yalıtımı yapılmış binalarda önemli eksiler yaratırlar.
 
Su yalıtımı yapılmamış çatı ve teraslardan su kolaylıkla duvarlar tarafından emileceğinden, mantolama uygulamasının zarar görmesine sebep olabileceği gibi, dış cephe ısı yalıtımının tüm işlevselliğini yitirmesine de sebep olabilir.

» Çatı Pergole ve Çatı Katı

ÇATI PERGOLE

 

Pergole ahşap veya demir-çelik malzeme ile kurulur, seçilecek malzeme kullanım amacı ve yerine göre değişkenlik göstermekle beraber en çok tercih edilen ve kullanılan malzeme türü ahşaptır.Ahşabın da özellikle emprenyeli olanları dış mekanlarda daha uzun ömür ve kullanım sağlamaktadır. 
 
Pergole kullanım alanı oldukça geniş bir yapı türüdür.Bahçelerinizde,sitelerde,deniz veya sahil kenarında,parklarda,kafetaryalarda,restaraunt bölümlerinde ve buna benzer bir çok yerde güneşten,yağmur veya rüzgardan korunmak amacıyla pergole yaptırabilirsiniz.
 
Sintaş Yapı olarak pergole ( pergola ) işlerinizde ^tam da istediğiniz gibi ^ çözümler sunmaktayız. İstediğiniz ebatta pergole üretimini yerinde ve alana uygun olarak montaj ekibimizle kurmakta uzun yıllar keyfini çıkartmanız için tüm itina ve çabamızı bu yönde kullanmaktayız.
 
 
ÇATI KATI

 

 
Çatı katı, yapıların çatıyla kaplı son bölümü olup bina son kat betonu ile çatı arası boşluğa verilen isimdir.Bu bölümlerin kat yada yaşam alanı olabilmesi için öncelikle kullanılır bir formatta olması gerekir.Çatı aralarının kullanılabilir ya da yaşanabilir alan olarak değerlendirmemiz için ;
 
Yeterli aydınlatma pencere veya sistemine sahip olması 
Çatının en dar yerinin minimum 130 cm olması 
Çatı arasına giriş ve çıkışların ,koridor ve oda dağılımının verimli olarak dağılımı 
Elektrik ve su tesisatı gibi aksamların olması 
Isı Yalıtımı olması 
 
gibi unsurların var olması gerekmektedir.
 
Sintaş Yapı olarak kullanmadığınız çatı aralarını  lüks ve konforlu birer çatı katı daireye dönüştürüyoruz..
 
ÇATI KATI Nasıl Yapılır ? 
 
Bizim çatı katı yapımınıda önem verdiğimiz 2 husus var bunlardan ilki mevcut bir çatının ,çatı katı daireye dönüştürülmesi ; diğeri ise çatısız bir alanın çatı katı olacak şekilde dizayn edilişidir.
 
Mevcut Bir çatınız var ve kullanmak istiyorsunuz ....
 
Bu durumda çatınızın toplam alanı ile kullanmak istediğiniz alan arasında bağlantı kurularak çatının en dar ve kullanılmayan yerleri ölü bölge ya da dolap boşluğu olarak bırakılır,çatıya gerekli aydınlatma penceleri yapılır,iç bölme duvarlar örülür,tesisatlar,şap sıva,tavan kaplamaları derken lüks bir çatı katı daireniz olur 
 
Mevcut Bir Çatınız Yok ve Sıfırdan Çatı Katı Yapılacak...
 
Yeni bir yapı inşaa etmek diğer yönteme göre daha kolaydır.İstediğiniz yükselik daha kolay ayarlanıp iç  bölme ve teras boşlukları zevkinize göre yapılabilir.Ülkemizde yasal olarak izin verilen yada sorun çıkartılmayan yöntem 4 sıra tuğla yani 80 cm üzeri çatı yapılmasıdır ki bu size başlangıçta 1 metre ile kaldırılan ortası 3.35 m olan bir yükseklik sağlar 

» Yeşil Çatı Sistemi  

Güncel bir mimari uygulama olan yeşil çatıların ilk kullanımının MÖ 2500 yıllarına kadar uzandığı görülmektedir. Ancak, günümüzde kullanım alanlarının azlığı ve uygulama yöntemlerinin tam anlamıyla gelişmemiş ve yaygınlaşmamış olması nedeniyle yeşil çatı sistemleri halen araştırılması ve incelenmesi gereken bir konudur.

Son dönemlerde ülkemizde uygulanan büyük ölçekli birkaç proje yeşil çatıların önemini ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan önplana çıkarmıştır. Ancak sözkonusu uygulamaların yaygınlaşması için yapım sürecine, teknolojilerine, uygulamaların fayda ve maliyetlerine ilişkin detaylı birçok çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, çalışma kapsamında yeşil çatı sisteminin tanımı, konstrüksiyonunda kullanılan temel katmanlar, yeşil çatı türleri, avantajları, dezavantajları ve yeşil çatıların kentteki önemli etkileri tartışılarak yeşil çatı uygulamalarına ilişkin örnekler üzerinden bir tanıtım yapılması amaçlanmıştır. 

 

 

» GÖRSELLER